Open positions

See all jobs in Sweden: https://flowserve.jobs/swe/jobs/

  • Inköpsansvarig till PMV Automation med placering i Solna

    Till PMV Automation AB, ett bolag inom Flowserve corp., med placering i Solna söker vi nu en inköpsansvarig för att leda teamet för site supply chain , leverera operativa mål och tillhandahålla höga servicenivåer i leveranskedjan vad avser kvalitet och leverans.

    Läs mer